Er moet altijd sprake zijn van een positief advies beschut werk dat door UWV is afgegeven. De aanvraag van dit advies gebeurt altijd digitaal. Daarna moet de gemeente – tot een maximaal aantal – een beschut werkplek realiseren.