Over beschut werk

Mensen met een beperking hebben soms veel begeleiding of aanpassingen nodig om te kunnen werken. Lukt dat niet bij een gewone werkgever? Dan kunnen zij misschien op de arbeidsmarkt meedoen op een beschut werkplek. Gemeenten zijn er voor verantwoordelijk dat deze beschut werkplekken er komen. Hiervoor is een maximaal aantal per gemeente vastgesteld.

Sinds 1 januari 2017 kunnen mensen met een arbeidsbeperking zelf aan UWV een beoordeling vragen of zij voor een beschut werkplek in aanmerking komen. De gemeente kan ook nog steeds een beoordeling aan UWV vragen.