Beschut werk: achtergrondinformatie

Beschut werk is niet nieuw. Het maakt sinds 2015 onderdeel uit van de Participatiewet. Beschut werk is werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden. Het heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Waar deze dienstbetrekking wordt georganiseerd, is een keuze voor de gemeente.

Waar vind je meer informatie over beschut werk?

Op de volgende websites kun je meer (achtergrond)informatie vinden over beschut werk: