Beschut werk: wat is dat eigenlijk?

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld met extra begeleiding of een aanpassing van de werkplek. Een beschut werkplek is een baan, met salaris.

Dienstbetrekking beschut werk

Beschut werk heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Dit betekent dat de beschut werker loon krijgt voor de werkzaamheden, altijd ten minste het wettelijk minimumloon. Daarnaast is het arbeids- of ambtenarenrecht van toepassing. Dit is afhankelijk van de werkgever bij wie de beschut werker in dienst is. Vrijwilligerswerk en dagbesteding zijn geen beschut werk. Er is daarbij geen sprake van een dienstbetrekking waarbij loon wordt betaald.