Wie komt in aanmerking?

Beschut werk is een baan voor mensen met een beperking die wel kunnen werken. Maar niet bij een gewone werkgever. Zij hebben vaak veel begeleiding of aanpassingen nodig. UWV adviseert of iemand voor een beschut werkplek in aanmerking komt. Voor mensen met een nog geldende indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gelden speciale regels.