Een beschut werkplek: voor wie?

Tot de doelgroep voor beschut werk horen mensen die kunnen en willen werken. Maar een reguliere baan is vaak (nog) niet mogelijk. Omdat er voor een reguliere baan veel begeleiding en/of aanpassingen nodig zijn. De doelgroep bestaat uit mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking.

Wil je weten of iemand mogelijk in aanmerking komt, vul dan de vragenlijst in.