Vragenlijst Beschut aan de bak

Ben je geïnteresseerd in beschut werk? Of ken je iemand die geïnteresseerd is in beschut werk? Door onderstaande vragen te beantwoorden, krijg je een eerste beeld of jij of iemand daar mogelijk voor in aanmerking komt. Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor beschut werk. De uiteindelijke beoordeling voor beschut werk wordt altijd door UWV uitgevoerd. UWV adviseert daarna de gemeente en bij een positief advies zorgt de gemeente voor een beschut werkplek.

Het is belangrijk om te bedenken dat er niet 1 type persoon is die voor beschut werk in aanmerking komt. Verschillende soorten aanpassingen of begeleiding kunnen nodig zijn om op een beschut werkplek te kunnen werken. Er is dus altijd sprake van maatwerk. Aan de uitkomst van deze vragenlijst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Hoofdvraag

Kan de persoon die geïnteresseerd is in beschut werk, werken?
Iemand kan werken als hij of zij arbeidsvermogen heeft. Iemand heeft arbeidsvermogen als de volgende vier vragen met ja worden beantwoord:

 • Kan deze persoon een taak uitvoeren?
 • Kan iemand tenminste 1 uur aaneengesloten werken?
 • Kan hij of zij tenminste 4 uur per dag werken?
 • Heeft iemand werknemersvaardigheden?

Zijn 1 of meer van de vragen over het arbeidsvermogen met nee beantwoord? Dan kan de persoon die geïnteresseerd is in beschut werk niet werken. Waarschijnlijk ook niet onder beschutte omstandigheden.
Zijn de vragen over het arbeidsvermogen met ja beantwoord of is er sterke twijfel bij beantwoording van de vragen? Dan is het zinvol om ook de volgende vragen te beantwoorden.

Let op! Wsw-indicatie

Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. Dit geldt ook voor mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een Wsw-plek. Het kan zijn dat deze mensen nu graag beschut willen werken. Zij kunnen dan zelf of via de gemeente een advies beschut werk bij UWV aanvragen.

Heeft iemand op het moment dat het advies voor beschut werk wordt aangevraagd een nog geldende Wsw-indicatie met het advies begeleid werken? Dan krijgt deze persoon geen positief advies indicatie beschut werk.
Heeft iemand op het moment dat het advies voor beschut werk wordt aangevraagd een nog geldende Wsw-indicatie zonder het advies begeleid werken? Dan krijgt deze persoon een positief advies indicatie beschut werk.

Voor mensen die op 31 december 2014 een geldende Wsw-indicatie hadden en in een Wsw-dienstbetrekking werkten, verandert er niets. Zij kunnen daar gewoon blijven werken en houden hun rechten en plichten.

Vraag 1

Moet de werkomgeving voor de persoon ingrijpend worden aangepast om te kunnen werken?

Denk hierbij aan:

 • Noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw, meubilair en/of apparatuur.
 • De noodzaak van een prikkelarme en rustige werkplek.

Vraag 2

Zijn er voor die persoon ingrijpende organisatorische aanpassingen van het werk nodig om te kunnen werken?

Denk hierbij aan:

 • Aangepaste werk- en/of rusttijden die nodig zijn door de beperking.
 • Iemand kan binnen een groot productieproces alleen 1 geïsoleerde taak uitvoeren.

Vraag 3

Kan iemand zijn of haar werk alleen maar goed doen als hij/zij daarbij veel begeleiding krijgt?

Denk hierbij aan:

 • Elk dagdeel moet worden uitgelegd welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en wanneer en hoe dit moet gebeuren. Dit leidt er toe dat het totale werkproces regelmatig wordt onderbroken.
 • Het is nodig dat de persoon regelmatig wordt aangestuurd en gestimuleerd om het werk goed uit te kunnen voeren.

Vraag 4

Kunnen er situaties ontstaan waarbij direct moet worden ingegrepen? En is het daarom nodig dat er steeds een begeleider in de buurt is?

Denk hierbij aan:

 • Iemand kan plotseling uitvallen of wegvallen, bijvoorbeeld door epileptische aanvallen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Om direct in te kunnen grijpen moet dan altijd een begeleider aanwezig zijn. Deze begeleider heeft specifieke kennis van de beperking van de persoon.
 • Iemand toont agressief en/of onvoorspelbaar gedrag. Hierdoor moet er altijd een begeleider zijn die op de situatie vooruit kan lopen.

Is de uitkomst dat deze persoon kan werken? En is tenminste 1 van de andere 4 vragen met ja beantwoord? Dan komt deze persoon mogelijk in aanmerking voor beschut werk. In de praktijk gaat het vaak om een combinatie van de genoemde aanpassingen en begeleiding.

Op de website van UWV vind je informatie hoe je kunt helpen om een adviesaanvraag beschut werk in te dienen.